Diversiteit en Inclusie de uitdaging en opgave voor deze tijd!

Hoe brengen we kunst en cultuur dichter bij een breder publiek? Publiek zoekt naar schoonheid en prikkeling, wil in vervoering raken van een kunstwerk, een optreden of een ontwerp. Kunst en maatschappij gaan al eeuwen samen, dat is niet nieuw, maar kent telkens nieuwe uitdagingen. De diversiteit in onze samenleving geeft ons de kans om onbekende wegen in te slaan, onbekende gedachten toe te laten, de ander te zien en het andere tegemoet te treden en op te zoeken. Kunst en cultuur verrijken en stimuleren tot ontmoeting en ontwikkeling. Het zal zeker allemaal niet zonder slag of stoot gaan, maar er mag ook een stevige gedachtewisseling plaatsvinden, met respect voor ieders opvatting.

De culturele sector heeft de code diversiteit en inclusie opgesteld met de verplichting om verbeteringen door te voeren. Het gaat er nu om, om de eigen geformuleerde code te vertalen in de praktijk, het moet dan niet bij mooie woorden op papier blijven, immers dat is snel gedaan. In samenwerking met elkaar stappen zetten, leren en op basis van ervaringen verder gaan.

“Hoe meer je je verdiept hoe spannender het wordt om ook eigen beelden en vanzelfsprekendheden te bevragen.”

De laatste dagen wordt er op veel gesproken over racisme, diversiteit en hoe we als samenleving met elkaar omgaan. Een belangrijk gesprek, waar ook het oog hebben voor diversiteit en inclusie in kunst en cultuur past.

Een voorbeeld is het advies wat de Raad voor Cultuur ondanks gaf. Dat heeft stevige discussies en reacties opgeroepen. Het gaat dan onder andere over het vraagstuk of het toepassen van de code Diversiteit en Inclusie nu belangrijker is dan kwaliteit. Nee, het gaat om niet om een tegenstelling. Het gaat om het serieus nemen van de opgave en het oog hebben voor de diverse artistieke creatie, over verschillende perspectieven en achtergronden. Niet slechter of beter maar anders. En, ja, hoe meer je je verdiept hoe spannender het wordt om ook eigen beelden en vanzelfsprekendheden te bevragen.
Dat kan confronterend zijn en je uit je comfort zone halen. Maar ik heb gemerkt dat het aangenaam kan verassen, leerzaam is en het leven verrijkt. En hiermee is dit een uitnodiging om het pad op te gaan met organisaties, gemeenten, kunstenaars en anderen om te kijken hoe we kunnen zorgen dat we een stap dichterbij inclusie komen en ruimte creëren voor diversiteit. Kunst en cultuur zijn hierbij waardevol en fundamenteel om inclusie en diversiteit in de praktijk te brengen.

Janneke Oude Alink